Lovska Družina Jesenice

Prepelica (Coturnix coturnix L.)

Opis
Prepelica je naša najmanjša poljska kura. Velika je 17 cm do 19 cm in težka le približno 150 g. V času pred jesensko selitvijo si lahko nabere veliko rezervne tolšče, tako da so teže v tem času lahko zelo različne. Samec in samica prepelice sta si po izgledu in velikosti zelo podobna. Samec je nekoliko izraziteje obarvan, ima temno grlo in pod njim prečno belo in črno črto ter nad očmi belo progo. Prsi so rahlo rdečkosto rjavo obarvane, noge pa rjavkaste. Kljun in oči so rjave barve. Samica je nekoliko manj izrazito obarvana. Je rjavo grahasta, grlo je svetlo, z dvema komaj opaznima rjavima črtama.

Življenje
Prepelica je sploh edina izmed naših divjih kur, ki je selivka. Selitev se prične že v začetku avgusta in traja, odvisno od vremenskih razmer, celo do novembra. Večina prepelic prezimuje v severni, zahodni in vzhodni Afriki ter Arabiji. Spomladanska selitev je hitrejša, saj se morajo prepelice vrniti v stara območja do obdobja gnezdenja. Razmnoževanje se začne nekako konec aprila in maja. V tem času lahko v zgodnjih jutranjih urah slišimo na poljih značilno oglašanje "pet - pedi". Nekateri avtorji menijo, da živi prepelica v enoženstvu (monogamiji), spet drugi pa, da živi v mnogoženstvu (poligamiji). Samica znese v preprosto gnezdo na tleh 8 - 16 rumeno rjavih jajc, ki so posuta s temnimi pikami in lisami. Vali 17 - 21 dni. Kebčki se hranijo v prvih dneh svojega življenja skoraj izključno s hrano živalskega izvora, kasneje začne naraščati delež rastlinske hrane (semena, listi, cvetovi…) Kebčki se izredno hitro razvijajo in poletijo že po dobrih 19. dneh. Pred selitvijo se pričnejo prepelice zbirati v večje jate. Selitev poteka vedno ponoči. Ptice se orientirajo po ozvezdju, zato je selitev v oblačnem vremenu upočasnjena.

Življenjski prostor
Značilen življenjski prostor prepelice je odprt in raven teren, polja, porasla z žitom ali drugimi nizkimi kulturami in travniki.

Razširjenost v Sloveniji
Prepelica je razširjena po celotnem nižinskem delu Slovenije, kjer so primerne kmetijske površine in travniki. Nekdaj je bila njena številčnost zelo visoka, vendar se je le-ta z uvedbo modernega kmetovanja (monokulture, velikopovršinska pridelava, manjši delež žit, številna kmetijska mehanizacija, uporaba kemičnih zaščitnih sredstev) zelo znižala. V zadnjih nekaj letih pa številčnost prepelic tudi na naših poljih očitno ponovno narašča.

Razširjenost
Areal razširjenosti prepelice je izredno velik. Najdemo jo v celotni Evropi, razen v najsevernejših predelih, preko celotne Azije vse do Japonske ter v zgornji polovici afriške celine.

Ogroženost
Prepelica je zelo ogrožena zaradi velikih in izrazitih sprememb v kmetijskem prostoru, ki so se dogodile v drugi polovici preteklega stoletja. Nekdanjo malopovršinsko, večinoma ročno pridelavo z velikim deležem žit in biološko zaščito je zamenjala velikopovršinska monokulturna pridelava z uporabo velikega števila mehanizacije ter kemičnih zaščitnih sredstev. V času selitve jo na njeni poti, zlasti ob obalah sredozemskega morja, zelo ogroža tudi lov z mrežami in vabniki. V zadnjih nekaj letih številčnost prepelice pri nas zopet nekoliko narašča.