Lovska Družina Jesenice

Planinski zajec (Lepus timidus)

Opis
Podoben je poljskemu zajcu, vendar je manjši in bolj čokat. Uhlji in zadnje noge so krajše. Rep je bolj ali manj enobarven. Poleti je sivo rjav, spodaj sivo bel, pozimi pa povsem bel. Rob uhlja je vse leto črn.

Življenje
Aktiven je predvsem ponoči. Teritoriji so dolgi in ozki, potekajo pa od dna hriba proti vrhu. Planinski zajci so samotarji, vendar se na pasiščih družijo. Zajklja koti do 3-krat na leto. V leglu so navadno 2-3 mladiči, ki so spolno zreli v drugem letu. Njegova življenjska doba je do 9 let. Plenijo ga lisice, ujede, sova uharica in kune.

Življenjski prostor
V Alpah planinski pašniki, visoka barja in ruševje, pozimi pa tudi gozdovi. Največji del areala vrste pa se prekriva s tundro in tajgo.

Razširjenost v Sloveniji
Visokogorje Julijskih Alp, Karavank in Savinjskih Alp, Pohorja in Kozjaka. Proti jugu seže do Porezna (Razpet, 1981), Jelovice ( Kapus, 1938), Ratitovca in Blegoša ( Mencinger, 1969/70), Mozirske planine (Predan, 1970/71) in Menine (Vrtačnik, 1984). V Triglavskem pogorju živi v višinah od 850 do 2400 m (Hanzlowsky, 1929). Poleti se v glavnem zadržuje nad gozdno mejo, pozimi pa se spušča nižje. Najnižje opažanje iz Slovenije je iz Selnice ob Dravi, 600 m visoko (Godec, 1911).

Razširjenost
Območje tundre in tajge v Evraziji ter pas tundre v Severni Ameriki. Izolirane populacije živijo še v Alpah, v Kazahstanu, na Altaju, na Škotskem in na nekaterih japonskih otokih.

Status: stabilen, vrsta zavarovana