Lovska Družina Jesenice

Društvo

LOVSKA DRUŽINA JESENICE
Hrušica 49
4276 Hrušica

Tel:
Email: info@ldjesenice.si

Organi LD Jesenice

OBČNI ZBOR

vsi člani LD Jesenice

UO LD JESENICE

Starešina - Bernard Nikolaj - 051 363 578
Gospodar - Dolžan Miroslav - 041 528 562
Tajnik - Medič Davor
- 051 322 145
Blagajnik - Kampfer Zora - +4369911110562
Vodje sektorjev    
1. sektor Drago Sivec, pomočnik: Miroslav Dolžan  031 483 648
2. sektor Klemen Jakopič, pomočnik: Beno Bohinc  040 363 008
3. sektor Davor Medič, pomočnik: Noč Ivan
 051 322 145
4. sektor Uroš Zidar, pomočnik: Matej Keler
 040 504 326


NADZORNI ODBOR


Predsednik -  Keler Matej
Člana - Babič Aleš, Noč Sonja


DISCIPLINSKA KOMISIJA


Predsednik - Vidic Bernard
Člani - Odar Otmar, Dolžan Rok, Plasin Milka, Smolej Janko

REFERENTI IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI


Kinološki referent:
Noč Ivan - gsm : 040 200 799

Referent za strelstvo:
Mirko Praprotnik - gsm : 051 274 678

Praporščak:
Bernard Vidic - gsm : 041 939 354


SKRBNIKI  OBJETOV LD JESENICE

Koča v Muzgovecu:
Marko Klinar

Koča na Sečah:
Ivan Noč

Koča na Stamarah:
Nikolaj Bernard

Koča pr" Račniku:
Andrej Krže